COVER

Klik her for at redigere underoverskriften.

PROCESSEN

.

VORES LØSNING

Vi varetager hele processen for jer.
Vi holder et møde med den ansvarlige leder og evt. også medarbejderen, der skal på orlov. På baggrund heraf udformes jobprofilen.

Cover Power finder den rigtige kandidat enten i eget korps eller gennem netværkskontakter. Dermed reduceres den tid og de udgifter, der er forbundet med en vikaransættelse. I undgår også som hovedregel omkostninger til annoncering.                                                      

TÆT KONTAKT MED VIKAR & VIRKSOMHED

Cover Power deltager i et opstartsmøde og vil være i tæt kontakt med vikaren under hele forløbet, ligesom vi også er i kontakt med den ansvarlige leder.

Vikaren kan benytte vores hotline, ligesom vi sikrer, at vikaren har mulighed for at udvikle sine faglige kompetencer under forløbet.

AFTALER

Vi tager et aftalt honorar for hele rekrutteringsprocessen. Andre opgaver faktureres efter budgetteret timeforbrug.

COVER POWER FØLGER HELE
PROCESSEN OG STÅR TIL RÅDIGHED
I HELE FORLØBET. DET GIVER
TRYGHED OG SIKKERHED

Jane Christensen - Et Andet Selskab K/S