COVER

Klik her for at redigere underoverskriften.

VIKARER, DER KAN OG BLIVER


Vores korps af vikarer er alt andet end nybegyndere. De har en solid uddannelse

og minimum fem års brancheerfaring. Vores vikarer er modstandsdygtige og løsningsorienterede.

De har valgt vikarjobbet som en spændende karrierevej, hvor de kan bruge deres

kompetencer og professionalisme på en ny måde.

BARSELSORLOV

Vores professionelle vikarer dækker hele barselsorloven på fuld eller nedsat tid.  I får en professionel og erfaren medarbejder, der kan løfte opgaven og sikre et højt professionelt niveau.

FÆDREBARSEL

Vi kan også levere en god vikar, når det er fars tur til at holde barsel, hvad enten det er på fuld tid eller deltid.

På samme måde dækker vi jer ind ved adoptionsforløb, uddannelsesorlov, sygeorlov m.m. af både kortere og længere karakter.

AD HOC & SPECIALOPGAVER

Foruden at finde vikarer, løser vi også ad hoc-opgaver for kundevirksomheder. Det kan f.eks. være kommunikationsopgaver, tekstproduktion, ledelse og afvikling af forskellige projekter og events samt afvikling af seminarer, konferencer m.m.

 SELVSTÆNDIG PÅ BARSEL?        VI PASSER DINE KUNDER

D et er svært at holde sin virksomhed gående under barsel som selvstændig. COVER POWER kan varetage dine kunder og opgaver under barsel. Kontakt os for at høre nærmere og om de fordele, vi kan give dig under forløbet. 
VI SIKRER, AT ET BARSELSFORLØB BLIVER VELLYKKET FOR ALLE TRE PARTER - MEDARBEJDEREN, VIKAREN OG VIRKSOMHEDEN
Eva Kistrup
COVER POWER